กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การศึกษาการปรับพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนโนนเทพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในรายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว33206 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่ง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *